תאריך ושעה
 

 

 

האם אתה מבצע פעולות לשימור לקוחות ?
[תוצאות]

דף הבית >> מאמרים מקצועיים >> ניתוח דוחות כספיים >> תזרים מזומנים
 

תזרים מזומנים

עסקים רבים נסגרים בגלל אי ניהול של תזרים המזומנים ולא בגלל הפסדים, בדר"כ עסקים אלו רווחים אך לא רואים את הכסף בפועל ויתרת חשבון הבנק במינוס קבוע.

גם עסקים שאין להם בעיות תזרימיות יטיבו אם יפעלו לשיפור התזרים המזומנים שלהם וכך יהיו בעמדה טובה יותר בתקופת שפל במידה ותהיה  וחשוב יותר, יוכלו לנצל הזדמנויות עסקיות .

ולכן שאלת "מילון הדולר" תהיה איך להפוך את הרווח החשבונאי לכסף בבנק.

והתשובה היא ניהול נכון ומושכל שת תזרים המזומנים.

 
מהו תזרים מזומנים ?

דו"ח תזרים מזומנים מפרט את המידע הקיים לתאריך נתון אודות התשלומים והתקבולים הצפויים (תקבולים מלקוחות, תשלומים לספקים, שקים דחויים, החזרי הלוואות, התחייבויות, הוראות קבע לספקים, צפי משתנה של הכנסות והוצאות, תשלומים לרשויות ותשלומים עבור השקעות צפויות).  והנגזרת מכך היתרה הצפויה בחשבון הבנק לכל יום עתידי.

בניהול תזרים מזומנים נכון אנו מתכננים  כיצד יראה דף חשבון הבנק בעתיד, תוך קביעה וחתירה אל עבר המטרה ותכנון דרכי הפעולה להגעה למטרה שקבענו ואיננו נגררים אחר הכתבות ואילוצים חיצוניים.
 

ביצוע תזרים המזומנים:

1- קובעים את יעד היתרה בבנק .

    (אין סיבה שהתשלומים העסקיים בעסק מרוויח,לא יספיק לכיסוי כל ההתחייבויות
    העסקיות ולכן המטרה היא להתאים בין התקבולים לבין התשלומים בעסק בצורה
    מושכלת).

2- רושמים את כל התשלומים הוודאים או הכמעט וודאים כגון החזרי הלוואות, הוראות
   קבע ,  תשלומים למוסדות, תשלום לעובדים וכו.

3- רושמים את כל התקבולים הצפויים שיקים דחויים, זיכויים מכרטיסי אשראי וכו.

    וכן את הצפי גביה מלקוחות חייבים וצפי מכירה במזומן.

4- קביעת מדיניות גבייה מוגדרת ועקבית מלקוחות חייבים תוך נקיטת בכול האמצעים

    הסבירים לעמוד בה. 

5- קביעת מדיניות זהירה במתן אשראי שלא תגרום לפער בתזרים, הענקת תקופת
    אשראי ארוכה הופכת לעול ואף עלולה להיהפך לחוב אבוד. לכן גם אם זה בא לפעמים
    על חשבון מכירות כדאי לא לחרוג ממדיניות האשראי שקבענו

6- לאחר שרשמנו את התשלומים והתקבולים הקודמים   נוכל לקבוע  אילו סכומים נוספים 
    נוציא כך שלא נחרוג  מהיתרה שקבענו לעצמנו.

   - ספקים -  תשלום במועד שנוח לנו שלא נחרוג מהיעד קבענו , ובדיקת האפשרות להעביר

     חלק  מהנטל לספקים .

   - שיקים דחויים - רישום מועדי השיקים עפ"י היעד שקבענו.

7 - מלאי, הקטנת המלאי הקיים למלאי הרצוי ולמחזור המלאי הממוצע. (בדיקת אפשרות  
   לחיסול מלאי שהצטבר במשך השנים במהלך הרגיל של העסק או במכירת חיסול). 

8 - השקעות בנכסים קבועים, איתור נכסים מיותרים ( מבנים, ציוד וכו.) שאינם מייצרים רווח

   והמרתם  במזומן או בנכסים מניבים יותר. 

9 - הלוואות לאנשים או גופים הקשורים לעסק-  האם החברה יכולה לעמוד בהלוואות אלו
     ( והשאלה האם אתה רוצה להיות בנק או עסק?)

חלק חשוב בניהול תזרים המזומנים בעסק הוא שיתוף של הבנק, קביעת המסגרת אשראי 
שיש  לבקש מן הבנק שקילת כדאיות בלקיחת הלוואות  ומועדי החזר ההלוואה וכו.

אם נוצרו פערים בין התכנון  לביצוע התזרים בפועל, יש לבדוק   ממה הוא  נובע . האם  
מדחיית תקבול/תשלום, או מתכנון לא נכון של התזרים, צפי שגוי וכדומה.

דרכי ניהול תזרים מזומנים בגדעון חקק חשבונאות שיווקית  ומיסים מתבצעת כחלק משרותי הנהלת החשבונות.
 

לקבלת הידיעון העסקי בדואר אלקטרוני, הרשם/י לרשימת התפוצה

להרשמה