תאריך ושעה
 

 

 

האם אתה מבצע פעולות לשימור לקוחות ?
[תוצאות]

  

עצמאי או חברה בע"מ

 

אחת השאלות הראשונות העומדות בפני בעל עסק, ובהמשך הדרך בפני עסקים במהלך תקופת פעילותם, היאמהי ההתאגדות הנכונה? האם לפעול כעצמאי או כחברה בע"מ?

 חברה בע"מ - הינה תאגיד שמקים אדם או מספר בני אדם, אשר נרשמו כתאגיד משפטי לפי חוק החברות הנהוג בישראל. במשרד המשפטים אצל רשם החברות.

התאגיד הינו  ישות משפטית עצמאית ומנהלי החברה מפעילים את החברה.

"בע"מ" – "בעירבון מוגבל". כלומר לחברה התחייבות מוגבלת לתשלום התחייבויותיה עד לשווי נכסיה. לא ניתן לתבוע את בעל החברה בשל התחייבויות החברה (למעט חובות לשלטונות המס,לבנקים ולספקים המחתימים ערבות אישית).

 עצמאי/שותפות - קשר ישיר בין הבעלים לבין העסק. קיימת זהות בין העסק לבין בעליו. העסק ובעליו הנם ישות אחת בפני שלטונות המס.

בעל העסק אחראי ישירות לפעילות העסקית ולהתחייבויות העסק.

 * עלות הקמת חברה לפחות כמה אלפי שקלים (רישום במשרד המשפטים, אגרת      חברות, שכ"ט עו"ד)  בעוד פתיחת תיקי עצמאי איננה עולה דבר.

* הרישום ברשם החברות מבטיח כי שם החברה יישאר בלעדי  לה, שכן לפי הוראות חוק החברות אסור להקים חברה בשם דומה לשם חברה קיימת.

לעומת זאת מידי שנה צריך לשלם אגרה לרשם החברות.

 * תדמית - מכוח העובדה שכל עסק שגדל מתאגד בדרך כלל בשלב מסוים כחברה בע"מ, קיימת תדמית בציבור כי חברה בע"מ היא בדרך כלל  עסק גדול.

 * ניהול ספרי חשבונות - עצמאי בעל עסק קטן חייב בניהול ספרי חשבונות לרוב בשיטה החד צידית, ומעל מחזור/כמות עובדים (עפ"י עיסוקו)חייב בניהול חשבונות בשיטה הכפולה.

כל חברה בע"מ חייבת על פי חוק החברות בפיקוח של רואה חשבון ובניהול ספרי חשבונות לפי השיטה הכפולה.

התשלום עבור הנה"ח הכפולה בצרוף התשלום עבור פיקוח רו"ח, גבוה בממוצע פי 4 מעלות הנה"ח והדיווחים של עצמאי המנהל  חשבונותיו בשיטה החד צידית.

 * הפן הפלילי – ששלטונות המס רוצים להגיש תביעה נגד עסק על טעות או מחדל שעשה ורוצים להגיש תביעה פלילית למען יראו וייראו בעסק פרטי התביעה אחת והקנס או הכופר אחד, במקרה של חברה אפשר להאשים את החברה ואת מנהלה על אותה עבירה.

 * משכורות מנהלים - החברה בע"מ הינה המעביד, אך מנהליה הם שכירים בה לכל דבר ועניין. הם מקבלים משכורות כמו כל שכיר אחר, וממשכורות אלו מנוכה מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק (זהה למ"ה שמשלם יחיד מרווח בעסק עצמאי).

דיני העבודה החלים באופן רגיל על שכיר חלים גם על מנהלי ובעלי החברה המועסקים בה. אולם, לעניין ביטוח לאומי דין בעלי שליטה בחברה הינו כדין עצמאים ולכן גם בעלי שליטה בחברה אינם זכאים לדמי אבטלה או לפיצוי מביטוח לאומי בשל פירוק החברה.

- בחברה האפשרות לקבל פיצויי פיטורין (עד תקרה של כ-10,000 ₪ לשנה)  הפטורים ממס הכנסה בעת פרישה מהחברה.

- בחברה רכב אשר הועמד לרשותו של המנהל השכיר מהווה טובת הנאה, ולכן נדרש לזקוף "שווי רכב", כפי שנקבע בתקנות ,(תשלום מס על סכומים של בין כ-  15,000 ₪ ל כ-  60,000 ₪ לשנה) .

  * רווחים בחברה בע"מ - רווחים חייבים במס חברות בשנת 2006   בשיעור של   31% מהשקל הראשון יורד בהדרגה ל-25% בשנת 2010.

על רווחי החברה לא משולמים דמי ביטוח לאומי ומס בריאות גם דיבידנד שיימשך מהחברה, פטור בתנאים מסוימים מחבות בדמי ביטוח לאומי ומס הבריאות.

  רווחים בעסק עצמאי - חייבים במס הכנסה, ללא קשר לשאלה כמה מרווחי העסק מושקעים בחזרה בנכסי העסק או לסכום הרווחים שנמשכו בפועל.

שעור מס פרוגרסיבי עפ"י מדרגות המס בין 0% ל-49% ויורד בהדרגה ל-44% מס מרבי בשנת 2010.

העצמאי זכאי לניכויים וזיכויים אישיים מהכנסה החייבת לדוגמא בשל תשלומים לקופות גמל,לביטוח חיים,לבטוח לאומי וכן לנקודות זיכוי  .

כל הרווחים של עצמאי חייבים בביטוח לאומי ובמס בריאות עד מקסימום הכנסה חייבת של 35,760 ש"ח ברוטו לחודש בינואר 2006.

תשלום דמי הביטוח מוכר לצורכי מס הכנסה בשיעור של 52% מהתשלומים ששולמו בשנת המס.

שעור ביטוח לאומי כעצמאי נמוך בכ- 1.4% לעומת תשלום ביטוח לאומי כשכיר(חלק עובד+מעביד).

 * תשלום מקדמות מ"ה - חברה למרות שהיא בהפסדים תשלם מקדמות למ"ה (מקדמה להוצאות עודפות)   שתוכל לקזז רק שתהייה ברווחים ותצטרך לשלם מס.

* רווח הון ריאלי מניירות ערך סחירים - יחיד 20%,  חברות בהתאם לשיעור מס  חברות (31% בשנת 2006 יורד ל-25 בשנת 2010).

* "הוצאות עודפות" - חברה בע"מ תשלם מקדמות בשיעור 45% על הוצאות כגון כיבודים,מתנות,הוצאות רכב ונסיעות לחו"ל, שנעשו מעל התקרות המותרות על ידי מס הכנסה ,ע"ח המס השנתי שיוטל על רווחיה.

חברה בהפסדים לא תקבל החזר בגין המקדמות הנ"ל עד לקיזוזם כאשר תתחיל להרוויח ותגיע לחבות במס.

 * הפסדים - הפסדים מעסקים אחרים, או הפסדים משנים קודמות, יגרום להעדפת הפעילות כיחיד לשם אפשרויות קיזוז הפסדים נוחות יותר.

 * מס רווח ההון ומס שבח - 25% בלבד ליחיד ולחברה. אולם, משיכת רווחי הון כדיבידנד על-ידי בעלי החברה, תחויב במס נוסף של 25% על היתרה, כלומר, מס כולל של 43.75%, לעומת יחיד שלגביו שיעור מס רווח ההון של 25% הינו סופי.

 לסיכום רק במידה ויש חיסכון במס בהקמת חברה בע"מ והחיסכון במס עולה על תוספת ההוצאה הנדרשת לניהול חברה כאמור, כדאי להתאגד לחברה, כשמדובר בשיקולי מס.

משקלול הגורמים הנ"ל הכדאיות מבחינת מס כדאית רק ברווחים בסכום כולל של  מאות אלפי ש"ח לשנה.

 סקירה זו באם להתאגד כעצמאי או כחברה בע"מ הינה כללית בלבד, משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם להתייעצות סופית לפני קבלת החלטה סופית בנושא.

 

 

 

                                                           בברכה , ובכבוד רב

                                                           גדעון חקק-יועץ מס

 

 


Go Back  Print  Send Page 

לקבלת הידיעון העסקי בדואר אלקטרוני, הרשם/י לרשימת התפוצה

להרשמה