תאריך ושעה
 

 

 

האם אתה מבצע פעולות לשימור לקוחות ?
[תוצאות]

דף הבית >> מאמרים מקצועיים >> ביטוח לאומי >> מינימום הכנסה לתשלום דמי ביטוח לאומי
 
  

מינימום הכנסה לתשלום דמי ביטוח לאומי

 

ההכנסה המינימלית החייבת בדמי ביטוח. מבוטח שאין לו הכנסה, או שהכנסתו אינה מגיעה להכנסה המזערית שנקבעה, חייב בדמי ביטוח, כאילו הכנסתו היתה הסכום המזערי. כמו בכל סוגי הביטוח גם כאן, כדי להיות מבוטח על המבוטח לשלם בעבור הביטוח. לכן, גם כשאין כלל הכנסה, יש לשלם דמי ביטוח על-פי הכנסת מינימום, כאמור לעיל. שר הרווחה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את סכומי ההכנסה המזערית. ההכנסה המזערית מחושבת על-פי השכר הממוצע, אך שלא כמו ההכנסה המרבית, ההכנסה המזערית לחישוב דמי ביטוח לאומי אינה זהה בכל העיסוקים."ההכנסה המינימלית החייבת בדמי ביטוח. מבוטח שאין לו הכנסה, או שהכנסתו אינה מגיעה להכנסה המזערית שנקבעה, חייב בדמי ביטוח, כאילו הכנסתו היתה הסכום המזערי. כמו בכל סוגי הביטוח גם כאן, כדי להיות מבוטח על המבוטח לשלם בעבור הביטוח. לכן, גם כשאין כלל הכנסה, יש לשלם דמי ביטוח על-פי הכנסת מינימום, כאמור לעיל. שר הרווחה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את סכומי ההכנסה המזערית. ההכנסה המזערית מחושבת על-פי השכר הממוצע, אך שלא כמו ההכנסה המרבית, ההכנסה המזערית לחישוב דמי ביטוח לאומי אינה זהה בכל העיסוקים."ההכנסה המינימלית החייבת בדמי ביטוח. מבוטח שאין לו הכנסה, או שהכנסתו אינה מגיעה להכנסה המזערית שנקבעה, חייב בדמי ביטוח, כאילו הכנסתו היתה הסכום המזערי. כמו בכל סוגי הביטוח גם כאן, כדי להיות מבוטח על המבוטח לשלם בעבור הביטוח. לכן, גם כשאין כלל הכנסה, יש לשלם דמי ביטוח על-פי הכנסת מינימום, כאמור לעיל. שר הרווחה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את סכומי ההכנסה המזערית. ההכנסה המזערית מחושבת על-פי השכר הממוצע, אך שלא כמו ההכנסה המרבית, ההכנסה המזערית לחישוב דמי ביטוח לאומי אינה זהה בכל העיסוקים."ההכנסה המינימלית החייבת בדמי ביטוח. מבוטח שאין לו הכנסה, או שהכנסתו אינה מגיעה להכנסה המזערית שנקבעה, חייב בדמי ביטוח, כאילו הכנסתו היתה הסכום המזערי. כמו בכל סוגי הביטוח גם כאן, כדי להיות מבוטח על המבוטח לשלם בעבור הביטוח. לכן, גם כשאין כלל הכנסה, יש לשלם דמי ביטוח על-פי הכנסת מינימום, כאמור לעיל. שר הרווחה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את סכומי ההכנסה המזערית. ההכנסה המזערית מחושבת על-פי השכר הממוצע, אך שלא כמו ההכנסה המרבית, ההכנסה המזערית לחישוב דמי ביטוח לאומי אינה זהה בכל העיסוקים."ההכנסה המינימלית החייבת בדמי ביטוח. מבוטח שאין לו הכנסה, או שהכנסתו אינה מגיעה להכנסה המזערית שנקבעה, חייב בדמי ביטוח, כאילו הכנסתו היתה הסכום המזערי. כמו בכל סוגי הביטוח גם כאן, כדי להיות מבוטח על המבוטח לשלם בעבור הביטוח. לכן, גם כשאין כלל הכנסה, יש לשלם דמי ביטוח על-פי הכנסת מינימום, כאמור לעיל. שר הרווחה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את סכומי ההכנסה המזערית. ההכנסה המזערית מחושבת על-פי השכר הממוצע, אך שלא כמו ההכנסה המרבית, ההכנסה המזערית לחישוב דמי ביטוח לאומי אינה זהה בכל העיסוקים."

ההכנסה המינימאלית החייבת בדמי ביטוח. מבוטח שאין לו הכנסה, או שהכנסתו אינה מגיעה להכנסה המזערית שנקבעה, חייב בדמי ביטוח, כאילו הכנסתו הייתה הסכום המזערי. כמו בכל סוגי הביטוח גם כאן, כדי להיות מבוטח על המבוטח לשלם בעבור הביטוח. לכן, גם כשאין כלל הכנסה, יש לשלם דמי ביטוח על-פי הכנסת מינימום, כאמור לעיל. שר הרווחה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את סכומי ההכנסה המזערית. ההכנסה המזערית מחושבת על-פי השכר הממוצע, אך שלא כמו ההכנסה המרבית, ההכנסה המזערית לחישוב דמי ביטוח לאומי אינה זהה בכל העיסוקים."

השכר הממוצע החל בינואר 2007 הוא 7,537 ₪ לחודש (במקום 7,383 ₪ לחודש עד
 31/12/06).
 

 

מינימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לעצמאי. סכום ההכנסה השווה ל-25% מהשכר הממוצע.

 

ההכנסה המזערית לסטודנט ותלמיד ישיבה, המשמשת כבסיס לחישוב דמי ביטוח לאומי לחודש - והיא שווה ל-5% מהשכר הממוצע.

 

ההכנסה המזערית למי שאינו עובד המשמשת כבסיס לחישוב דמי ביטוח לאומי לחודש - והיא שווה ל-15% מהשכר הממוצע.
 

לקבלת הידיעון העסקי בדואר אלקטרוני, הרשם/י לרשימת התפוצה

להרשמה