תאריך ושעה
 

 

 

האם אתה מבצע פעולות לשימור לקוחות ?
[תוצאות]

דף הבית >> מאמרים מקצועיים >> דיני עבודה >> שעת הנקה
 
  

 

שעת הנקה

 

 

עפ"י סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים, התשי"ד 1954 (להלן – החוק), עובדת
 רשאית
להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ובמשך  ארבעה חודשים מאותו
יום שעה אחת ביום
, להנקה בלא שינוכה משכרה, ובלבד שהיא מועסקת
במשרה מלאה.

במקרה שהעובדת לא ניצלה את זכותה ל"שעת הנקה", היא איננה זכאית
לתוספת במשכורתה
וזאת בתנאי שהיא עצמה ויתרה על זכותה האמורה.
בנוסף יש לציין כי ההיעדרות המותרת על פי סעיף זה היא בנוסף להפסקות על פי חוק
שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1951.

 

 

 

 " 7 . זכות להיעדר מהעבודה

   (ג) עובדת רשאית להיעדר מעבודתה:
      (1) …

      (2) …

      (3) מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום - שעה אחת
          ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה; ההיעדרות המותרת על-פי
          פסקה זו היא בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה,
          התשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודתה.

      (4) … "

 
 

לקבלת הידיעון העסקי בדואר אלקטרוני, הרשם/י לרשימת התפוצה

להרשמה