תאריך ושעה
 

 

 

האם אתה מבצע פעולות לשימור לקוחות ?
[תוצאות]

דף הבית >> מאמרים מקצועיים >> ביטוח לאומי >> שיעורי דמי ביטוח והסכומים
 
 
לעובדים שכירים

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר  

 

מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע

( שיעור מופחת)

 

מעסיק

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

4.14 % (החל ב-01.01.2007)

0.40 % (החל ב-01.01.2006)

4.54 % (החל ב-01.01.2007)

דמי ביטוח בריאות

-

3.10 % (החל ב-01.01.1997)

3.10 % (החל ב-01.01.1997)

סך הכול

4.14 % (החל ב-01.01.2007)

3.50 % (החל ב-01.01.2006)

 

7.64 % (החל ב-01.01.2007)

 

 

מחלק השכר שמעל 60%

מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

 

מעסיק

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

5.68 % (החל ב-01.07.2005)

7.00 % (החל ב-01.01.2006)

12.68 % (החל ב-01.01.2006)

דמי ביטוח בריאות

-

5.00 % (החל ב-01.01.2006)

5.00 % (החל ב-01.01.2006)

סך הכול

5.68 % (החל ב-01.07.2005)

12.00 % (החל ב-01.01.2006)

17.68 % (החל ב-01.01.2006)

 

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח היא 35,760 ש"ח (החל ב-01.01.2006) לחודש.
החל בינואר 2006 ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה (ולא על-פי עליית השכר הממוצע במשק, כפי שהיה לפני כן).


לצפייה בפירוט השינויים בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל מינואר 2007 - לחץ כאן.

 
 
לעצמאים

שיעור ידמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה

 

מחלק ההכנסה שעד 60%

מהשכר הממוצע (שיעור מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח  (שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

6.72 % (החל ב-01.07.2002)

11.23 % (החל ב-01.01.2006)

דמי ביטוח בריאות

3.10 % (החל ב-01.01.1995)

5.00 % (החל ב-01.01.2006)

סך הכול

9.82 % (החל ב-01.07.2002)

16.23 % (החל ב-01.01.2006)

 
 
למי שאינם עובדים

1. מי שאינם עובדים ואין להם הכנסות
 
ישלמו דמי ביטוח 138 ש"ח (החל ב-01.01.2007).2. מי שאינם עובדים ויש להם הכנסות
ישלמו בהתאם לטבלה להלן:

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה

 

מחלק ההכנסה שעד 60%

מהשכר הממוצע (שיעור  מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח  (שיעור מלא)

 

דמי ביטוח לאומי

4.61 % (החל ב-01.07.2002)

11.05 % (החל ב-01.01.2006)

דמי ביטוח בריאות

5.00 % (החל ב-01.01.2006)

5.00 % (החל ב-01.01.2006)

סך הכול

9.61 % (החל ב-01.01.2006)

16.05 % (החל ב-01.01.2006)

 

 
 
למקבלי פנסיה מוקדמת

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה

 

מחלק הפנסיה שעד 60%

מהשכר הממוצע (שיעור  מופחת)

מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח  (שיעור מלא)

 

דמי ביטוח לאומי

0.39 % (החל ב-01.01.2006)

6.79 % (החל ב-01.01.2006)

דמי ביטוח בריאות

3.10 % (החל ב-01.02.2004)

5.00 % (החל ב-01.01.2006)

 
 
לעובדים במשק בית

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר  

 

עובדים מגיל 18 עד גיל הפרישה

 

מעסיק

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

5.25 % (החל ב-01.01.1997)

1.00 % (החל ב-01.01.1997)

6.25 % (החל ב-01.01.1997)

דמי ביטוח בריאות

0.00 % (החל ב-01.01.1997)

1.00 % (החל ב-01.01.1997)

1.00 % (החל ב-01.01.1997)

סך הכול

5.25 % (החל ב-01.01.1997)

2.00 % (החל ב-01.01.1995)

 

7.25 % (החל ב-01.01.1997)

 

 

עובדים מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה

 

מעסיק

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

5.25 % (החל ב-01.01.1997)

0.00 % (החל ב-01.01.1997)

5.25 % (החל ב-01.01.1997)

דמי ביטוח בריאות

0.00 % (החל ב-01.01.1997)

1.00 % (החל ב-01.01.1997)

1.00 % (החל ב-01.01.1997)

סך הכול

5.25 % (החל ב-01.01.1997)

1.00 % (החל ב-01.01.1997)

6.25 % (החל ב-01.01.1997)עובדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים, או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת זקנה

סך הכל (מעסיק) - 2.00 % (החל ב-01.01.1997)


עובדים תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה או תושבי חוץ לארץ

סך הכל (מעסיק) - 2.00 % (החל ב-01.01.1995) 
 
לתלמידים (סטודנטים) למידע נוסףלמידע נוסף
אם אין לו הכנסות העולות על 5%  מהשכר הממוצע,  הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי הינו 5%  מהשכר הממוצע.
שיעור דמי הביטוח הלאומי הינו 4.61 % (החל ב-01.01.1995)  מהבסיס.
סכום ביטוח הבריאות עומד על  86 ש"ח (החל ב-01.01.2006) לחודש.
סך הכל דמי ביטוח: 103 ש"ח (החל ב-01.01.2006) לחודש.
 
לתלמידי ישיבה למידע נוסףלמידע נוסף

אם אין לו הכנסות העולות על 5%  משכר ממוצע, הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי הינו 5%  מהשכר הממוצע במשק. 
שיעור דמי הביטוח הלאומי הינו 4.61 % (החל ב-01.01.1995) מהבסיס.
סכום ביטוח הבריאות עומד על  86 ש"ח (החל ב-01.01.2006)  לחודש.
סך הכל דמי ביטוח: 103 ש"ח (החל ב-01.01.2006).
 

לקבלת הידיעון העסקי בדואר אלקטרוני, הרשם/י לרשימת התפוצה

להרשמה