תאריך ושעה
 

 

 

האם אתה מבצע פעולות לשימור לקוחות ?
[תוצאות]

דף הבית >> מאמרים מקצועיים >> דיני עבודה >> חופשה שנתית (עפ"י חוק חופשה שנתית)
 
  

 

 

חופשה שנתית (עפ"י חוק חופשה שנתית)

 

 

 טבלה לחישוב זכאות לימי חופשה על פי מספר ימי העבודה בשבוע        

 

ותק בשנים

זכאות בימים *(ברוטו)

זכאות בימי עבודה

*(נטו)

6 ימים בשבוע

5 ימים בשבוע

1-4

14

12

10

5

16

14

12

6

18

16

14

7

21

18

15

8

22

19

16

9

23

20

17

10

24

21

18

11

25

22

19

12

26

23

20

13

27

24

20

+14

28

24

20

 * בימי החופשה יש לכלול  עבור כל 7 ימים את ימי המנוחה השבועית.


סעיף 8 לחוק חופשה שנתית, ניתן לפצל את החופשה השנתית בתנאי שאחד מחלקי החופשה יהיה שבוע או יותר.

 

סעיף 10 לחוק חופשה שנתית מגדיר את השכר המשולם לעובד בעת חופשתו כתמורה המשתלמת לעובד על-ידי המעביד בעד שעות העבודה הרגילות.

 

חישוב זכאות חופשה שנתית

 

בהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, זכאות חופשה שנתית מחושבת על בסיס שנתי (ולא על בסיס חודשי),ונקבעת בהתאם למספר הימים בהם עבד עובד באותה שנה. החוק מבחין בין מצב בו התקיימו יחסי עובד מעביד משך כל שנת העבודה, לבין מצב בו התקיימו יחסי עובד מעביד רק בחלק משנת העבודה.

 

א.         כאשר מתקיימים יחסי עובד-מעביד, משך כל שנת העבודה .

    

          לפחות  200  ימי עבודה בפועל     -       זכאות מלאה

 

פחות מ-200  ימי עבודה בפועל     -       הזכאות המלאה X ימי עבודה בפועל

                                                     200              

                               

      

ב.          כאשר מתקיימים יחסי עובד-מעביד רק בחלק משנת העבודה.

 

          לפחות  240  ימי עבודה בפועל     -       זכאות מלאה

 

פחות מ-240  ימי עבודה בפועל     -       הזכאות המלאה X ימי עבודה בפועל

                                                                                       240              

 

*   חלק של יום חופשה לא יבוא במניין הזכאות לימי חופשה

 

 

 

פדיון חופש

 

נוהג, לפיו עובד "פודה" את זכות חופשתו השנתית בתוך תקופת העבודה, להבדיל מסיום תקופת העבודה, הוא פסול ומנוגד לחוק חופשה שנתית ולתכליתו. תכליתו של חוק חופשה שנתית היא, שהעובד יקבל את חופשתו בפועל. מטרה סוציאלית לדאוג לרווחתו , שהעובד ינוח מעבודתו וינפוש. ולא להגדיל את שכרו של העובד.

 מעביד המשלם לעובד "פדיון חופשה" בתוך תקופת העבודה, במקום להעניק אותה לו אותה בפועל, גם בהסכמת העובד ואפילו על-פי דרישתו, עובר על החוק ולכן עלול להסתכן בתשלום כפול.

 

ימים שלא יובאו במנין ימי חופשה

 

סעיף 5 לחוק חופשה שנתית ,קובע אלו ימים לא יובאו במנין ימי החופשה, דהיינו שלא ניתן לחפוף בינם לבין חופשה שנתית של עובד. להלן המצבים העיקרים :

-   ימי  שירות מילואים .

   -   ימי חג .

-  ימי מחלה .

-  ימי חופשת לידה.

-  ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, (בתנאי ש יוותרו  לפחות 14 ימי הודעה מוקדמת  
  ללא חפיפה של תקופת חופשה שנתית).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

לקבלת הידיעון העסקי בדואר אלקטרוני, הרשם/י לרשימת התפוצה

להרשמה